Eksistentiel parterapi

Der findes forskellige modeller for parsamtaler og parterapi. I den eksistentielle model undersøger parret og jeg i fællesskab hvilke muligheder parterne rummer for hinanden. En del af tiden interviewer jeg den ene person, mens den anden lytter (og bagefter omvendt). Hvordan ser personen sig selv, den anden og udviklingsmulighederne for parret? Hvad ønsker personen dybest set for forholdet? Ved særlige (fænomenologiske) uddybningsspørgsmål inviterer jeg personen til at beskrive sine livsværdier og sine ideer om, hvad det gode liv i et forhold (en familie) vil sige. Hvad ønsker personen sig dybest set af livet og hvad håber personen på for en fremtid?

Ved disse spørgsmål kommer der tit nye sider frem hos personen, som partneren slet ikke kendte til (og som personen måske heller ikke selv har set så klart før). Alene dette kan nogle gange have en positivt ændrende virkning på parrets relation.

I samtalen ser vi også på parrets kommunikation: Kan den ene udtrykke klart, hvad der virkelig betyder noget for ham eller hende? Og kan den anden part lytte og tage det til sig? Og hvad gør det ved den anden at høre, at det og det er så vigtigt for den første?

Der er nogle bestemte træk ved parforhold, det altid er vigtigt at undersøge, hvad enten det drejer sig om et ægteskab, hvor man har boet under samme tag i mange år eller et nyt kæresteforhold, hvor man bor hver for sig. Jeg lægger vægt på at undersøge, hvordan det står til med ”vi-følelsen” i parforholdet. Har parret en klar bevidsthed om, hvad det egentlig er, der binder dem sammen? Hvad der er deres par-identitet, der adskiller dem fra andre par? Det undersøger vi, og i nogle tilfælde udvikler vi denne vi-følelse i timerne, hvis den ikke er stærk nok. Vi-følelsen er væsentlig for at holde parret og familien sammen i disse tider, hvor der er rigtig meget, der fokuserer på individet og trækker parterne hver sin vej.