Livets problemer og udfordringer

De problemer og lidelser, som vi mennesker går og kæmper med, kan forstås på flere måder. Inden for den eksistentielle tilgang, som jeg arbejder ud fra, er vi ikke så optaget af at sætte diagnoser på problemerne og lidelserne. Vi ser mere problemer og lidelser som noget, der hører med til menneskelivet og dets normale variationsbredde.

Alle mennesker kender til angst, til sort humør, til kriser og sorg, til overbelastning og nedslidning, til ikke at vide hvad man skal, til at have svært ved at beslutte sig i afgørende livsspørgsmål, til at have mærkelige tanker i hovedet og til ikke at kunne få sine sociale relationer til at fungere.

Hvis den slags tilstande bliver ekstreme, giver man dem i det psykiatriske diagnosesystem forskellige betegnelser, fx panikangst, moderat depression, PTSD, tankemylder. Lider man under sådan en tilstand, er det en god idé at opsøge en psykolog eller en anden fagperson til at hjælpe med at få tilstanden modereret eller dæmpet eller omformet, så den fylder mindre og får en mere frugtbar plads i den helhed, som ens liv udgør. Som eksempel på den eksistentielle forståelse af almindelige psykologiske problemer og lidelser, nævner jeg her lidelsen angst.

Angst: Hvis du kommer her for at få gjort noget ved din angst, vil vi naturligvis se på, hvad din angst handler om, hvordan den ser ud, hvor meget den fylder, hvornår den dukker op, og hvordan den generer dig. Vi vil sammen undersøge hvilke kneb eller praktiske fremgangsmåder, du kan anvende for at mindske din angst, så du kan leve bedre. Hvad skal du stille op med den? Hvad skal du gøre, når den melder sig? Men vi vil også se på, hvordan og hvorfor angsten har fået den plads, den i øjeblikket har i dit liv. Hvordan så dit liv ud, da angsten dukkede op? Og hvordan ser det ud lige nu? Angsten er et signal til dig, der bør få dig til at spørge dig selv, lever dit liv rigtigt, eller om der er noget vigtigt i dit liv, som du ikke får tilgodeset. Og om accepterer dit hidtidige liv på en rimelig måde.

Når vi undersøger angstens rolle i personens liv som helhed, sker der ofte afgørende ændringer med selve angsten. En stærkt generende angst kan hænge sammen med at personen ikke har accepteret sin fortid, men føler at han eller hun har handlet forkert eller svigtet i afgørende situationer. Her vil en grundig fælles samtale om de nærmere omstændigheder ved fortidens handlinger måske føre til, at personen indser at disse handlinger var nødvendige og ansvarlige og derfor fuldt acceptable. Så lettes angsten. Eller angsten kan være udtryk for at personen ikke rigtig tør kaste sig ud i livet og følge sine egne ideer og impulser. I det øjeblik personen så gennem samtalerne udvikler gå-på-mod og livsmod, svinder angsten. Angsten kan også handle om, at personen har svært ved at se visse sider af virkeligheden i øjnene fx. angående sygdom eller livets endeligt. Her vil en udvikling af evnen til at møde virkeligheden, som den rent faktisk er, føre til mindskelse af angsten.

Har du lyst til at læse mere om den eksistentielle tilgang, så kig i dette bogkapitel, som jeg har skrevet sammen med en kollega. Jeg har også skrevet en hel bog om livets udfordringer og den eksistentielle psykologi, som du kan se nærmere på her. Eller prøvelæse i her.