Min baggrund

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg er både forsker og praktiserende psykolog og desuden fagbogsforfatter.


Som praktiserende psykolog har jeg i mange år arbejdet med psykologsamtaler, hovedsageligt i form af eksistentielt orienteret terapi. Jeg har en grundig, almen terapeutisk efteruddannelse oven i psykologuddannelsen og har dernæst specialiseret mig i den eksistentielt orienterede terapi under vejledning af førende internationale kapaciteter inden for området. Jeg er aktivt medlem af de førende internationale organisationer for den eksistentielle tilgang til psykologarbejde og har et inspirerende kontaktnet her. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og desuden specialist og supervisor i psykoterapi, godkendt af Dansk Psykologforening. Jeg deltager til stadighed i kurser og konferencer om både eksistentiel terapi og en række andre terapiformer for løbende at udvikle mine arbejdsformer.

Udover rådgivning og terapi arbejder jeg med udvikling af kursusformer, hvor deltagerne bliver aktive og personligt engagerede. Jeg arbejder tillige med som konsulent at bistå arbejdspladser i udviklingen af et rart, inspirerende og kreativt samarbejdsklima.

Som forsker var jeg indtil for nylig professor ved Københavns Universitet, hvor jeg nu er emeritus professor. Jeg har ledet talrige forskningsprojekter og har skrevet bøger og artikler om resultaterne. Mit forskningsmæssige speciale er udvikling af den eksistentielle psykologi, dvs. psykologien om, hvordan vi mennesker forholder os til livets væsentlige spørgsmål og får denne væsentlighed prioriteret i vores dagligliv. Herom har jeg skrevet flere bøger og artikler, senest bogen Livets dilemmaer, som du kan læse om her, hvor du også finder tre videoklip med mig. Eller prøvelæse i bogen her.

Tidligere har jeg udført projekter om undervisning og uddannelse samt om forskningens miljøer og socialpsykologi. Jeg er dr. phil. (1991) og PhD. (1981) på to afhandlinger, der bygger på både psykologiske og sociologiske teorier og metoder.

En oversigt over mine vigtigste bøger, finder du her.