Psykologisk rådgiving og terapi
Jeg modtager personer til individuelle samtaleforløb. Jeg hjælper mennesker med praktisk talt alle slags psykiske problemer og alle slags ønsker om personlig videreudvikling. Som psykolog har jeg tavshedspligt.

Mit udgangspunkt er eksistentielt: Jeg ser terapi som et møde mellem to mennesker og lægger vægt på en tillidsfuld, direkte og åben kontakt mellem os. Vi undersøger sammen, hvordan du lever dit liv lige nu og hvilke håb og ønsker, du har for dit liv i fremtiden. Såfremt dine oplevelser fra barndommen er relevante, inddrager vi dem hen ad vejen. Vores vigtigste fokus er dog den måde, du fungerer på lige nu, og de udviklingsmuligheder, der tegner sig for dig.

Mange, der kommer her, er plaget af et konkret problem. Det kan fx. være angst, sort humør, stress, en vanskelig valgsituation (fx. skilsmisse eller ej), ensomhed, eller gentagne problemer med de sociale relationer på arbejdspladsen eller i privatlivet. I så fald arbejder vi med dit konkrete problem. Men løsningen på dit konkrete problem kommer ofte først, når vi ser det konkrete problem i relation til, hvordan det står til med livet som helhed hos dig. Og løsningen kan nogle gange være overraskende. 

Af og til arbejder jeg med specifikke metoder hentet fra kognitiv terapi, adfærdsterapi, hypnoterapi, psykoanalytisk terapi, narrativ terapi og andre retninger, men altid underordnet den eksistentielle tilgang, der er mit faglige speciale. Den eksistentielle tilgang vil sige, at vi i et direkte menneskeligt møde hjælpes ad med at se på dit liv og se på, hvad du kan stille op med den situation, du befinder dig i. Den eksistentielle tilgang indebærer også, at vi sammen prøver på at stille nye, undersøgende spørgsmål til, hvordan dit liv er kommet til at se ud, som det gør lige nu, og derved få øje på nye muligheder for dig, samt at vores samtaler forbinder de mange små ting i din hverdag med de mere grundlæggende livssvilkår og værdier her i livet, så vi kan se på om om du lever rigtigt i forhold til de muligheder, der er dig givet.


Sat på punktform består den eksistentielle tilgang således af disse tre byggesten:

1: En direkte og åben kontakt mellem os.

2: Vi undersøger dit liv med nye spørgsmål, der peger mod nye muligheder.

3: Vi ser på, om du kan se virklighedens livsvilkår i øjnene og udforme dit liv i overensstemmelse med dine grundliggende livsværdier. 


Hvis du vil læse, hvordan det opleves at gå her, findes der artikler, hvor journalister har været på besøg og har fået en prøvetime. Disse beskrivelser kan du læse her og her.  Nogle af de spørgsmål jeg ofte får, har jeg besvaret her.