Psykologisk rådgiving og terapi
Jeg modtager personer til individuelle samtaleforløb. Jeg hjælper mennesker med praktisk talt alle slags psykiske problemer og alle slags ønsker om personlig videreudvikling. Som psykolog har jeg tavshedspligt.

Mit udgangspunkt er eksistentielt: Jeg ser terapi som et møde mellem to mennesker og lægger vægt på en tillidsfuld, direkte og åben kontakt mellem os. Vi undersøger sammen, hvordan du lever dit liv lige nu, og hvilke håb og ønsker, du har for dit liv i fremtiden. Såfremt dine oplevelser fra barndommen er relevante, inddrager vi dem hen ad vejen. Vores vigtigste fokus er den måde du fungerer på lige nu og de udviklingsmuligheder, der tegner sig for dig.

Mange kommer her med udgangspunkt i et konkret problem. Det kan fx. være angst, sort humør, nedstressning, en vanskelig valgsituation (fx. skilsmisse eller ej), ensomhed, eller gentagne problemer med de sociale relationer på arbejdspladsen eller i privatlivet. I så fald arbejder vi med dit konkrete problem. Men løsningen på det kommer ofte, når vi ser det konkrete problem i relation til, hvordan det står til med livet som helhed hos dig.

Af og til arbejder jeg med specifikke metoder hentet fra kognitiv terapi, adfærdsterapi, hypnoterapi, psykoanalytisk terapi, narrativ terapi og andre retninger, men altid underordnet den eksistentielle tilgang, der er mit faglige speciale. Den eksistentielle tilgang vil sige, at vi sammen åbent og undersøgende ser på din livssituation, at vi forbinder de mange små ting i din hverdag med de mere grundlæggende værdier og goder i livet, samt at vi arbejder sammen om dette i et direkte menneskeligt møde.

I vores samtaler udforsker vi, hvordan dine nuværende livsmønstre hæmmer eller fremmer hvad du dybest set gerne vil her i livet. Vi ser på, hvordan du ønsker at leve dit liv, hvad du ønsker det skal indeholde og hvad du skal stille op med de situationer, du befinder dig i lige nu.

Såfremt du ønsker et samtaleforløb hos mig, starter vi med en afklaringssamtale. I denne prøvetime etablerer vi sammen et overblik over din livssituation. Du kan samtidig opleve, hvordan det føles at gå hos mig, om du synes kemien passer. Efter timen vurderer du, om du har lyst til at fortsætte, og jeg vurderer, om jeg skønner at kunne hjælpe dig. Dernæst aftaler vi et forløb. Her anbefaler jeg ofte, at man starter med at gå en gang om ugen, såfremt det er økonomisk muligt, da det som hovedregel er en god rytme for at sætte en udviklingsproces igang. For nogle mennesker virker det dog udmærket at gå sjældnere, så det kan også fint lade sig gøre. Afklaringstimen fører næsten altid til et fortsat forløb.
Men jeg lægger vægt på, at vi begge star frit i forhold til at beslutte et samtaleforløb.
Selve samtaleforløbet kan være kort eller langt alt efter hvad du har brug for og ønsker om.


Hvis du vi se, hvordan det opleves at gå her, findes der  artikler, hvor journalister har været på besøg og har fået en prøvetime. Disse beskrivelser kan du læse her og her.