Publikationer

Jacobsen, B. The Role of Existential Philosophy and Existential Psychology for Existential Therapy. International Journal of Psychotherapy, 2015, vol. 19, No. 1, 32-38:

Jacobsen, Bo: Humanistiske og eksistentielle teorier om personligheden. Kapitel 5 i: Simo Køppe og Jesper Dammeyer (Red): Personlighedspsykologi. En grundbog om personlighed og subjektivitet. Kbh:: Hans Reitzels Forlag, 2014

Jacobsen, Bo: Evidens: diagnose eller udvikling? Psykolog Nyt, 2013, 2, s. 16-19.

Jacobsen, Bo: Existential Psychology. I: Kaldis, B. (Ed). Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences. London and NY: SAGE, 2013

Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Psykoterapiens ABC. København: Psykiatrifondens Forlag 2013, s. 97-110.

Fisker, A. og Søren la Cour, under medvirken af Bo Jacobsen. Efter arbejdslivet. Fortællinger om det at blive ældre. Dansk Psykologisk forlag. 2012.

Jacobsen, Bo: Kap 4. Fænomenologisk psykologi – den psykologiske tradition (s. 101-108), kap 5. Humanistisk psykologi (s.109-1 22), kap 6. Eksistentiel psykologi og terapi (s. 123-139), kap 7. Positiv psykologi( s. 140-152). In: Karpatschof, B. og Katzenelson, B.: Klassisk og moderne psykologisk teori. København: Hans Reitzels Forlag, 2011, 2. rev. udgave. s. 77-117.

Jacobsen, B og Boelsbjerg, H.B. Døden i eksistenspsykologisk belysning. I: Humanistisk palliation : Teori, metode, etik og praksis. København: Hans Reitzel, 2011. s. 93-106.

Jacobsen, Bo, Tanggaard, L. og Brinkmann, S: Fænomenologi som tilgang til empirisk forskning. I: Brinkmann, S. og Tanggaard, L.: Kvalitative metoder. En grundbog. Kbh.: Hans Reitzels forlag, 2010,s. 185-205

Boelsbjerg, H.B., la Cour, S. og Jacobsen, B. Samtaler om døden i et eksistenspsykologisk perspektiv, Fokus på Kræft og Sygepleje ,30. årg.,nr. 3, 2010, 14-17.

Hillersdal, L., Jacobsen, B. og og Walker, H.K.: Forskningsmetoder: Observation, interview og spørgeskema. I: Nielsen, B. et al. (Red): Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. København: UCC, 2010, s. 65-95.

Jacobsen, Bo: Livets dilemmaer. En bog om Eksistentiel Psykologi. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. 248 p.

Jespersen, Christina Sand ; Knudsen, Jakob Skov ; Jacobsen, Bo. At komme Jens i møde : Eksistenspsykologisk perspektiv på intervention I: Psykologiske perspektiver på intervention : I pædagogiske kontekster. / red. Kirsten Bro ; Ole Løw ; Jørgen Svanholt. Kbh. : Dansk Psykologisk Forlag, 2009. s. 111-139

Jacobsen, Bo: Angst i et eksistenspsykologisk perspektiv. In: Gerlach, J. (red.): Angstbogen – Angstens symptomer, årsager og behandling. København: Psykiatrifondens Forlag 2008. s. 277-285.

Fisker, A., Høybye-Mortensen, M., Jensen F., T., Nørgaard-Nielsen, S., Jacobsen, Bo: Socialrådgiveren på arbejde. København: Hans Reitzels Forlag, 2008. 128 p.

Jacobsen, Bo. Invitation to Existential Psychology: A Psychology for the Unique Human Being and Its Applications in Therapy. Chichester: Wiley and sons, 2007.
176 p.

Jacobsen, Bo : Authenticity and Our Basic Existential Dilemmas: Foundational Concepts of Existential Psychology and Therapy. Existential Analysis, 2007. Vol. 18, no. 2, s. 288-297.

Jacosen, Bo: What is happiness? The concept of happiness in existential psychology and therapy. Existential Analysis, 2007. Vol. 18, no. 1, s. 39-50.

Jacobsen, Bo: Kærlighedslivets psykologi i eksistentiel belysing. Psyke & Logos 2006. Vol. 26, nr. 2, s. 451-459.

Jacobsen, Bo: The Life Crisis in an Existential Perspective: Can Trauma and Crisis be seen as an Aid Personal Development? Existential Analysis 2006. Vol. 17, no. 1, s. 39-54.