Supervision i eksistentiel udgave

Jeg modtager psykologer og tilgrænsende faggrupper til supervision. Her gennemgår vi sammen dit faglige arbejde.

En god supervisionstime indeholder for mig, at vi både får talt om den klient (eller familie eller gruppe eller anden person), du arbejder med, om din konkrete relation til denne person eller gruppe, og om hvad der sker inden i dig selv i forbindelse med din arbejdsudøvelse.

Alle tre komponenter er vigtige. Jeg ser et særligt vigtigt perspektiv i at få medbelyst den måde du selv fungerer på i den professionelle situation og den måde klientarbejdet spiller sammen med dine egne livserfaringer på. Dels for at din virksomhed bliver så vellykket og udbyttegivende for klienten som muligt, dels for at du også selv kommer til at opleve arbejdslivet som så meningsfyldt og givende som muligt.

Gennem et supervisionsforløb vil der være mulighed for at du arbejder systematisk med videreudviklingen af bestemte psykologfærdigheder, fx medværen, strukturering, den direkte tilbagemelding til klienten om dennes adfærd eller fænomenologisk udspørgning.

Supervisionen kan også handle om dit forhold til gode eller vanskelige kollegaer, chefer og samarbejdspartnere. Og den kan handle om dig selv og din faglige identitet. Mit perspektiv er her at hjælpe til, at du får et så righoldigt, tilfredsstillende og glædesfyldt arbejdsliv som muligt. Det er på den måde, du får mest værdi for andre mennesker og derved hjælper dem bedst muligt.

Udover supervision modtager jeg psykologer og andre psykoterapeuter i egenterapi.

Med egenterapi tænkes på terapeutens personlige terapi, som normalt anbefales for at terapeuten kan få et så godt og dybt kendskab til sig selv om muligt, og derved blive i stand til at forstå andre mennesker og deres problemer bedst muligt samt udvikle sin kommunikationsstil bedst muligt. Egenterapi kan foretages sideløbende med ens arbejde og på et hvilket som helst tidspunkt i karrieren.

Udover psykologer har jeg superviseret sygeplejersker, undervisere og præster efter tilsvarende principper.