Supervision i eksistentiel udgave

Jeg modtager psykologer og tilgrænsende faggrupper til supervision. Her gennemgår vi sammen dit faglige arbejde.

En god supervisionstime indeholder for mig, at vi både får talt om den klient (eller familie eller gruppe eller anden person), du arbejder med, om din konkrete relation til denne person eller gruppe, og om hvad der sker inden i dig selv i forbindelse med din arbejdsudøvelse.

Alle tre komponenter er vigtige. Det er særligt vigtigt, at få belyst den måde, du selv fungerer på i den professionelle situation, og den måde klientarbejdet spiller sammen med dine egne livserfaringer på. Dels for at din virksomhed bliver så vellykket og udbyttegivende for klienten som muligt, dels for at du også selv kommer til at opleve arbejdslivet som så meningsfuldt og givende som muligt.

Gennem et supervisionsforløb vil der være mulighed for at du arbejder systematisk med videreudviklingen af bestemte psykologfærdigheder, fx medværen, strukturering af samtalen, fænomenologisk udspørgning, indragelse af dine egne erfaringer, samt den direkte tilbagemelding til klienten om virkningen af dennes adfærd.

Supervisionen kan også handle om dit forhold til gode eller vanskelige kollegaer, chefer og samarbejdspartnere. Og den kan handle om dig selv og din faglige identitet. Supervisionen skal her bidrage til, at du får et så righoldigt, tilfredsstillende og glædesfyldt arbejdsliv som muligt. Derved får du mest værdi for dem, der søger din hjælp.

Udover supervision modtager jeg psykologer og andre psykoterapeuter i egenterapi.

Med egenterapi tænkes på terapeutens personlige terapi, som normalt anbefales for at terapeuten kan få et så godt og dybt kendskab til sig selv som muligt. Gennem denne proces bliver terapeuten i stand til at forstå andre mennesker og deres problemer bedst muligt, samt udvikler sin evne til at forstå, favne og kommunikere med mange forskellige mennesketyper. Egenterapi kan foretages sideløbende med ens arbejde og på et hvilket som helst tidspunkt i karrieren.

Udover psykologer har jeg superviseret sygeplejersker, undervisere og præster efter tilsvarende principper.