Kurser og foredrag

Jeg tilbyder workshops, kurser og foredrag inden for den eksistentielle psykologi og terapi samt tilgrænsende emner.

Jeg skræddersyr som hovedregel programmet til den konkrete målgruppe. Emnerne vil typisk være hentet fra den eksistentielle psykologi. Det kan (udover en introduktion til området) fx. dreje sig om livets mening, aleneværen og fællesskab, at træffe store valg, angst, ansvar, kærlighed og venskab, vores forhold til sygdom og død, at hjælpe andre.

De kurser og workshops, jeg laver, består af specielt udformede øvelser afvekslende med små koncentrerede doser af teori. Øvelserne er en afgørende komponent. De foregår ofte ved at jeg uddeler en individuel tænke-opgave, hvor deltagerne sidder hver for sig og skriver deres erfaringer eller erindringer eller grundopfattelser ned inden for det emne vi arbejder med. Dernæst arbejder deltagerne sammen i to- eller trepersoners grupper med en forarbejdning af det nedskrevne. Udvalgte træk fra disse diskussioner tager vi så op i en plenumdiskussion, hvor jeg også forbinder det sagte med emnets teori. På mine kurser er det altid frivilligt, hvor meget eller lidt man vil fortælle om sit eget liv, men jeg plejer at sige, at jo mere man har det godt med at fortælle, desto større udbytte for alle. På andre tidspunkter af kurserne kommer der andre typer af øvelser, der i rollespilsform træner nye færdigheder, fx. færdigheder i at stille fænomenologiske spørgsmål, færdigheder i at kontakte andre, færdigheder i at gennemføre en personlig samtale mv.

Gennem kurserne får deltagerne mere klarhed over og indsigt i, hvordan de selv er kommet til rette med de eksistentielle grundvilkår på det aktuelle tidspunkt af deres liv samt forståelse for, hvordan andre kommer til rette med livets betingelser. Herved får de mere fast grund under fødderne i deres egen eksistens og i deres adfærd i professionelle menneskelige relationer. Ofte vil kurset også føre til nye ideer og nye handlemåder i ens arbejdsliv eller øvrige liv.

Som eksempler på kurser og workshops, som jeg tidligere har afholdt, kan jeg nævne:

1.Kurser i eksistentiel psykologi og terapi

2.Kursus i kærlighedens psykologi

3.Kursus i angstens psykologi

4.Kursus i, hvordan man bedst hjælper døende

5.Kursus i terapeutiske færdigheder

6.Kursus i pårørendearbejde

Jeg holder som hovedregel ikke foredrag, hvor jeg blot taler. Det jeg siger skal indgå i en aktivitet, fx. foredrag kombineret med små øvelser e.l.

De kurser og workshops jeg laver er normalt efter opfordring, dvs. en gruppe eller institution eller nogle enkeltpersoner kontakter mig og spørger om jeg kan lave et kursus for dem. Derefter laver jeg et forslag, som vi sammen tilpasser. Det er sjældent jeg selv slår noget op, så hvis du er interesseret i et kursus eller en workshop, så prøv at find sammen med nogen og kontakt mig. Eller send mig en mail og vi ser, hvad der kan lade sig gøre.


Scene fra en tværfaglig workshop