En oversigt over bøger jeg har skrevet

Jeg har igennem årene skrevet godt 20 bøger om psykologi, sociologi, pædagogik, videnskabsteori og sundhedsforskning. Bøgerne er udkommet på danske forlag, enkelte oversat til norsk og svensk. Min hidtil vigtigste bog er udgivet på engelsk på Wiley's forlag, og dernæst bearbejdet til en dansk udgave. Jeg ser frem til at skrive flere fagbøger, også for en bredere læserkreds. Jeg er optaget af sprogets muligheder for at formidle psykologisk indsigt i, hvordan verden kan se ud indefra og udefra for forskellige individer og kulturer, og herigennem formidle forståelse mellem mennesker.

Mine bøger kan lånes via Folkebibliotekerne. Her er titlerne på de vigtigste:


Livets dilemmaer (2009)

Invitation to Existential Psychology (2008)

Socialrådgiveren på arbejde (medforfatter, 2008)

Den vordende demokrat (medforfatter, 2004)

Mød eleven (medforfatter, 2003)

Hvad er god forskning? (2001)

Danske forskningsmiljøer (medforfatter, 2001)

Videnskabsteori, 2. udgave (medforfatter, 1999)

Voksenundervisning og livserfaring, 2. udgave (1998)

Eksistensens psykologi (1998)

Kræft og eksistens (medforfatter, 1998)

Studier i dansk voksenundervisning og folkeoplysning (1991, disputats)

Universitetsforsker i Danmark (1990)

Fungerer læreruddannelsen? (1989)

Krigen, freden og danskerne (1988)

De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme (Ph.D., 1981)

Erfaring og undervisning (medforfatter, 1980)

Menneskers livsløb (1976)


Såfremt du er interesseret i at finde frem til andre af mine publikationer, er der en mere detaljeret publikationsliste her